بررسی راهکارها برای تغییر بنیادی در ساختار استبداد

همراهان مردم ایران
گفتگوی بهمن بامداد در برنامه همراهان مردم ایران – شنبه ۵ فوریه ۲۰۲۲ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 + 10 =