آنها مرحمی بر زخم مردم نبودند

همراهان مردم ایران
گفتگوی منوچهر محمدی در برنامه همراهان مردم ایران – شنبه ۵ فوریه ۲۰۲۲ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

6 + چهار =