بهرام مشیری – با مطالعه تحلیل کنیم تا بدانیم واقعیت چه بوده است

بهرام مشیری
با انکه بیش از ۵۲ کشور مسلمان وجود دارد اما هیچ کدام به دموکراسی نرسیده اند. ایران هرگز به این نا امیدی که امروز رسیده است را نداشته است . این ها نتیجه داستانهایی است که پیش از انقلاب بوقوع پیوست و ملت به یکباره از صحنه سیاست بیرون رفت. روز شنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۲- ۷ اسفند ۱۴۰۰در برنامه همراهان مردم ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفت + 10 =