بهرام مشیری – دیکتاتوری یک بیماری است

بهرام مشیری
از دیکتاتورهای جز سیاهی و خسران به ملت ها نمیرسد . درطول تاریخ جنگها با دیکتاتورها شروع شده و هرگز نداشته ایم که دموکرات ها با هم بجنگند . قدرت مطلق منجر به فساد و جنایت مطلق میشود- روز شنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۲- ۷ اسفند ۱۴۰۰ همراه با بهرام مشیری در برنامه همراهان مردم ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

7 − 3 =