استبداد و دیکتاتوری بصورت مافیای قدرت درآمدند

همراهان مردم ایران

آینده بشریت – مردم سالاری و دموکراسی است به منظور محدود کردن قدرت حاکمیت ، پاسخگو کردن آن و خدمتگزار کردن آن است برنامه همراهان مردم ایران – شنبه ۵ مارس ۲۰۲۲ – ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست + 12 =