دموکراسی باید در وجود ما نهادینه شود

همراهان مردم ایران

دموکراسی وارداتی نیست و قابل خریدن هم نیست . و همچنین قابل کپی کردن هم نیست . بلکه باید در درون مان انرا ایجاد کنیم و بخواهیم که تفکر و منش و رفتار دموکراسی خواهانه داشته باشیم و تا زمانیکه خود دموکرات نباشیم نباید انتظار داشته باشیم که جنبش ها و حزب های دموکرات داشته باشیم . گفتگوی کاوه یکی از میهمانان برنامه برنامه همراهان مردم ایران – روز شنبه ۵ مارس ۲۰۲۲- ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

8 − 5 =