مسیر آگاهی بخشی مهمترین جریان در جامعه است

همراهان مردم ایران
گفتگوی میهمانان و حاضرین برنامه را درباره موضوع اتاق میشنویم- روز شنبه ۵ مارس ۲۰۲۲ – ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ –

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × پنج =