نقش اساسی روشنفکران و فعالان سیاسی چیست؟

همراهان مردم ایران
اینکه چرا هنوز جامعه ما نتوانسته یک حکومت دموکراتیک باشد چون زمینه های آن نه از زمان انقلاب مشروطه و نه در دوره حکومت هایی که بوده اند هیچگاه فراهم نشده است و متاسفانه روشنفکران هم نقش خود را به درستی انجام نداده اند. ما باید مسئولیت کارهای خود را بپذیریم تا دوباره استبداد در کشور بازتولید نشود. گفتگوی حسن اعتمادی در برنامه همراهان مردم ایران – شنبه ۵ مارس ۲۰۲۲ – ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × پنج =