روز ۱۲ فروردین جمهوری اسلامی خود را به مردم ایران تحمیل کرد

یدی بلدی
روزی که با آرای دروغ جمهوری اسلامی روی کار آمد و هنوز در حال جنایت و فساد در کشور است و موجب هرج و مرج و بدبختی و فقر و فساد در مملکت شده است- افسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی – شنبه ۲اپریل ۲۰۲۲- ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک + 5 =