جنبش های مدنی و اجتماعی محل ستیز و مبارزه با ستیز و مبارزه است

همراهان مردم ایران

این فعالیتها صورت اعتراضی را خلق میکنند. در حوزه سیاسی باید ازادی سیاسی باشد. گفتگوی میهمانان در برنامه همراهان مردم ایران – شنبه ۲ آپریل ۲۰۲۲- ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج + سه =