جامعه ای که اسیر جبر و استیصال شده است

همراهان مردم ایران
در جالیکه ساره ترین نیازهای جامعه نادیده گرفته شده است نباید انتظار داشت که جنبش بر مبنای خردگرایی باشد البته میتواند چشم انداز اینده باشد – همراهان مردم ایران – شنبه ۲ آپریل ۲۰۲۲ – ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

14 + بیست =