جامعه ما از مذهب گذشته است

همراهان مردم ایران

مردم خاهان یک زندگی نرمان و بدون دین سیاسی میخواهند چون دانسته اند که دین یک موضوع کاملا شخصی است . ما با یک حکومت مستبد و دیکتاتور که تنها با ابزار سرکوب خود را در قدرت نگه داشته طرف هستیم و برای رسیدن به دموکراسی باید چالشها به درستی بررسی شوند – گفتگوی خانم حسینی در برنامه همراهان مردم ایران – شنبه ۲ آپریل ۲۰۲۲ – ۱۳ فروردین ۱۴۰۱

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × 3 =