فساد ساختاری استبداد حاکم در ایران

همراهان مردم ایران
مروری بر خبرها در برنامه همراهان مردم ایران – روز شنبه ۹ آپریل ۲۰۲۲ – ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهار × 1 =