دموکراسی‌خواهان، چالش‌ها، استبدادطلبان، خشونت و مغالطه‌ها

دموکراسی‌خواهان، چالش‌ها، استبدادطلبان، خشونت و مغالطه‌ها

ما دموکراسی‌خواهان در همراهی با مبارزات مردم ایران برای گذار از بحران ناشی از استبداد ساختاری حاکمیت فاسد، بیانیه ۱۴ (استعفای خامنه‌ای)، تفنگت را زمین بگذار،و اعتراض سراسری به ورود رئیسی قاتل به آمریکا

https://www.clubhouse.com/join/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/jKHWHb1q/ME5wd9VM?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=pZwsFybi_fkI6-TfwZPuig-350415

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هشت + نوزده =