گزارشی از گردهمایی اشتراسبورگ و انحصارطلبی سلطنت‌طلبان

یداله بلدی: در روز شانزدهم ژانویه برابر با 26 دی ماه 1401 گردهمایی بزرگی در برابر پارلمان اروپا در شهر اشتراسبورگ فرانسه برگزار گردید که در حدود 15 تا 20 هزار نفر از ایرانیان ساکن اروپا در این گردهمایی شرکت داشتند، هدف از برگزاری این گردهمایی که به دعوت آقای علیرضا آخوندی نماینده مجلس سوید به عمل آمده بود، تقاضا از پارلمان اروپا و تاثیر نهادن بر تصمیمات پارلمان اروپا در جهت به رسمیت شناختن سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی بود، سخنرانان این گردهمایی عبارت بودند از رییس پارلمان اروپا، علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوید، خانم دریا صفایی نماینده مجلس بلژیک، و دانیال ایلخانی پور نماینده مجلس هامبورگ آلمان که سخنانی در حمایت از مبارزات مردم ایران و به رسمیت شناختن سپاه به عنوان یک نهاد تروریستی از جانب پارلمان اروپا تاکید کردند و سخنان خود را با شعار زن، زندگی و آزادی پایان دادند که با ابراز احساسات شرکت کنندگان مواجه شدند.
نکاتی در مورد نحوه برخورد و رفتار تعرضی سلطنت طلبان یا در واقع شاه الهی ها در این گردهمایی وجود داشت که به مراتب بیشتر و گستاخانه تر از گذشته بود، هنگامی که جمعیت حرکت خود را از محوطه برابر دانشگاه به سوی پارلمان اروپا آغاز کرد حدود 300 تا 400 نفر از شاه الهی ها پیشاپیش جمعیت به راه افتادند و قبل از حرکت بیش از یک هزار پرچم شیر و شمشیر را در اندازه های کوچک ، متوسط و بزرگ را بین این گروه تقسیم کرده بودند ، بدیهی است بخشی از کسانی که که پرچم شیر و شمشیر را به دست داشتند نشانه عقاید سلطنت طلبانه آنان نبود بلکه آن را به عنوان نماد ایرانی بودن با خود حمل می کردند ، طرفداران سلطنت همچنین پرچم هایی را به دست گرفته بودند که نیمه عرض خیابان را در بر می گرفت و بیش از ده نفر آن را حمل می کردند و عکس های متعددی از رضا پهلوی در اندازه های کوچک و بزرگ را سر دست گرفته بودند و شعارهایی در حمایت از رهبری رضا پهلوی سر می دادند این شعارها عبارت بودند از “شهری که شاه نداره حساب کتاب نداره ” “رهبر ما پهلویه این شعار ملیه ” “ای شاه ایران برگرد به ایران” “رهبر ما پهلویه هر کی نگه اجنبیه” خاندانی که همواره تداوم سلطنت خود را مدیون بیگانکان بوده اکنون مخالفین را بیگانه می دانند.

علت گستاخی و رفتار تعرض آمیز شاه الهی ها که در هفته های اخیر تشدید شده و حتی گاهی به ضرب و شتم مخالفان می انجامد این است که از چند جهت حمایت می شوند، رسانه های پربیننده و فراگیر در 4 ماه اخیر به ويژه رسانه اینترنشنال که اکنون پربیننده ترین رسانه در داخل و خارج از کشور است تبدیل به عرصه تبلیغات برای رضا پهلوی شده است و مرتب پیام های به قول خودشان شاهزاده را پخش می کند، و دیگر حمایت جوانانی در خارج از کشور است که از بیداد رژیم به ستوه امده بودند و اطلاعی از مبارزات و آرمان های مبارزان در آن سال ها و ماهیت رژیم پیشین ندارند و در یک مقایسه سطحی بین دو رژِیم و تحت تاثیر احساسات و هیجان به جرگه هواداران شاهزاده می پیوندند، آقای رضا پهلوی که همواره فریبکارانه از دموکراسی و حقوق بشر سخن می گوید حتی یک بار از رفتارهای ضددموکراتیک و تعرض آمیز هواداران خود انتقاد نکرده است و حتی هنگامی که همسر ایشان شعار انسان ستیز و شرم آور “مرگ بر سه فاسد ملا، چپی، مجاهد” را انتشار دادند شاهزاده دموکرات همسر خود را از انتشار این شعار شبه فاشیستی بر حذر نداشت این برخورد نشانه ریاکاری ایشان است.

آن چه تاسف بار است این که نیروهای چپ و جمهوری خواه و ملی بر اثر ضربات سنگینی که متحمل شده اند و همچنین پراکندگی این نیروها هنوز نتوانسته اند یک بلوک نیرومند تشکیل دهند و همچنان از پراکندگی رنج می برند وگرنه می توانستند با شعارهای مردمی تبلیغات شاه الهی ها را خنثی کنند اما با تمام امتیازان وامکاناتی که هوداران سلطنت در خارج از کشور دارند در داخل کشور از حمایت برخوردار نیستند و سرنوشت مردم هم در داخل تعیین می شود نه در خیابان های لس آنجلس و لندن و تورنتو.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده + ده =