بهمن بامداد، مبانی اتحاد آزادیخواهان، تظاهرات خارج از کشور، درکلاب هاوس هماد، (۲۲ بهمن ۱۴۰۱)

رکلاب هاوس هماد

بهمن با مداد ، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۲ بهمن ۱۴۰۱، با اشاره به تظاهرات خارج از کشور در مقابله با نمایشی که حکومت هرساله راه میاندازد ،اظهار داشت:” حکومت تئوری ها سناریوی خودش را از ۲۲ بهمن و از انقلاب ۵۷ به دروغ همچنان عرضه می کند که متاسفانه تاثیر متقابل آن به نقطه ای می رسد که یک مخالفت و واکنش منفی در برابرش ایجاد شده ،به طوری که از تجربیات آن موقع برای نسل امروز نمی شود بهره گرفت.” این مبارز دیر پای ، بیان کرد:” در حالیکه (انقلاب ۵۷ناکام )بخشی از تاریخ معاصر سرزمین ماست و باید از تجربیاتش بهره گرفت همانطوری که از تجربیات انقلاب های دیگر جهان نیز می توان بهره برد و باید این کار را کرد.” #هماد #گذار #گذار_به_دموکراسی #همراهان_مردم_ایران #انقلاب_1401 #زن_زندگی_آزادی

Show less

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × 2 =