فلسطین؛ مجموعه گفتاری درباره‌ی مساله‌ی فلسطین

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/KrEx4v

نویسنده: گروه نویسندگان

پراکسیس: ۱۳۹۱

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 + 10 =