دوشنبه 20 می 2024 تهران 18:44

خبر یک

بهمن بامداد : اخبار واعتراضات گسترده به حکم اعدام توماج صالحی _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «آزادی خواهان، استبداد کار، عوامل داخلی و خارجی تداوم آن»در روز شنبه ۱۱ می۲.۲۴، ، ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و...

بهمن بامداد : اخبار حمله به کنیسه یهودیان توسط گروه فرشتکان جهنمی _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزه با استبداد تبهکار و چالش ها با دشمنان صلح و آزادی »در روز شنبه ۴ مای۲.۲۴، ، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

بهمن بامداد : تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ خواسته تظاهرکنندگان _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزه با استبداد تبهکار و چالش ها با دشمنان صلح و آزادی »در روز شنبه ۴ مای۲.۲۴، ، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

رضا بدیعی : اعتراضات جهانی برای برقراری صلح درجهان _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزه با استبداد تبهکار و چالش ها با دشمنان صلح و آزادی »در روز شنبه ۴ مای۲.۲۴، ، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

رضا بدیعی : درعرصه سیاسی دوجریان بیشتر وجود ندارد آزادی خواهی و استبداد_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزه با استبداد تبهکار و چالش ها با دشمنان صلح و آزادی »در روز شنبه ۴ مای۲.۲۴، ، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

یداله بلدی : اخبار وتجمع علیه اسلامگرایان افراطی درالمان _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزه با استبداد تبهکار و چالش ها با دشمنان صلح و آزادی »در روز شنبه ۴ مای۲.۲۴، ، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و...

فرمیسک اذرامین : اخبار زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزه با استبداد تبهکار و چالش ها با دشمنان صلح و آزادی »در روز شنبه ۴ مای ۲.۲۴، ، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها...

فرمیسک اذرامین : اعتراضات علیه حکم اعدام توماج صالحی _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

  کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همراه با مبارزات آزادی خواهانه برای تغییر در ساختار حکومتها»در روز شنبه ۲۷ آپریل ۲.۲۴، ، ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

بهمن بامداد : اخبار مهم ایران وجهان _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همراه با مبارزات آزادی خواهانه برای تغییر در ساختار حکومتها»در روز شنبه ۲۷ آپریل ۲.۲۴، ، ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

یداله بلدی : کارزار نجات جان فرزند دلاور کشور توماج صالحی _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همراه با مبارزات آزادی خواهانه برای تغییر در ساختار حکومتها»در روز شنبه ۲۷ آپریل ۲.۲۴، ، ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

رضا بدیعی : جنبش دانشجویی آمریکا و صدور اعدام تومان صالحی _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

  کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «همراه با مبارزات آزادی خواهانه برای تغییر در ساختار حکومتها»در روز شنبه ۲۷ آپریل ۲.۲۴، ، ۸اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و...

بهمن بامداد: مسایل مهم ایران و منطقه _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «ناتوانی ساختاری لیبرال دموکراسی در مقابل حکومت های ضد بشر»در روز شنبه ۲۰ آپریل ۲.۲۴، ، ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

رضا بدیعی: خامنه ای علیه زنان اعلام جنگ کرد اما مقاومت ادامه دارد_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «ناتوانی ساختاری لیبرال دموکراسی در مقابل حکومت های ضد بشر»در روز شنبه ۲۰ آپریل ۲.۲۴، ، ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

رضا بدیعی: خامنه ای مردم ایران را دشمن خود و خودرادشمن مردم ایران میداند_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «ناتوانی ساختاری لیبرال دموکراسی در مقابل حکومت های ضد بشر»در روز شنبه ۲۰ آپریل ۲.۲۴، ، ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

رضا بدیعی: نام نتانیاهو به عنوان جنایتکار در تاریخ ثبت خواهد شد_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «ناتوانی ساختاری لیبرال دموکراسی در مقابل حکومت های ضد بشر»در روز شنبه ۲۰ آپریل ۲.۲۴، ، ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

یداله بلدی: اخبار هفته گذشته _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «ناتوانی ساختاری لیبرال دموکراسی در مقابل حکومت های ضد بشر»در روز شنبه ۲۰ آپریل ۲.۲۴، ، ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

یداله بلدی: قدرتهای غربی خواهان استقرار دموکراسی در کشورهای دیکتاتوری نیستند_کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «ناتوانی ساختاری لیبرال دموکراسی در مقابل حکومت های ضد بشر»در روز شنبه ۲۰ آپریل ۲.۲۴، ، ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی...

فرمیسک آذرامین: اخبار زندانیان سیاسی _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزه آزادیخواهان برای استقرار دموکراسی وداد»در روز شنبه ۱۳ آپریل ۲.۲۴، ، ۲۵فروردین ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی برگزار شد. https://youtu.be/tRerZiT0r64 در این...

رضا بدیعی: حاکمیت ایران برای سرکوب مردم آمده است _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزه آزادیخواهان برای استقرار دموکراسی وداد»در روز شنبه ۱۳ آپریل ۲.۲۴، ، ۲۵فروردین ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی برگزار شد. https://youtu.be/tRerZiT0r64 در این...

رضا بدیعی: ایران و منطقه درگیر یک جنگ خانمان‌سوز می‌شوند _کلاب هاوس همراهان مردم ایران

کلاب‌هاوس همراهان مردم ایران با موضوع «مبارزه آزادیخواهان برای استقرار دموکراسی وداد»در روز شنبه ۱۳ آپریل ۲.۲۴، ، ۲۵فروردین ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی برگزار شد. https://youtu.be/VVM52cQHcoo در این...