خبر یک

یدی بلدی، جمعه های زاهدان و تاثیر آن در کل مبارزات، در کلاب هاوس هماد (۱ بهمن ۱۴۰۱)

یدی بلدی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد جمعه های زاهدان و تاثیر آن در کل مبارزات ،اظهار داشت:" مردم در استان سیستان و بلوچستان فقیر...

یدی بلدی، تروریست خواندن سپاه پاسداران از طرف پارلمان اروپا، در کلاب هاوس هماد (۱ بهمن ۱۴۰۱)

یدی بلدی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱ بهمن ۱۴۰۱ ، در ارتباط با تصمیماتی که از طرف پارلمان اروپا در ارتباط با تروریست خواندن سپاه پاسداران در ایران ،اظهار داشت:"...

منصور اسانلو، پیشنهاد عملی برای پیشبرد خیزش انقلابی در سیستان و بلوچستان، در کلاب هاوس هماد، (۱ بهمن ۱۴۰۱)

منصور اسانلو  در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱ بهمن ۱۴۰۱درباره خیزش انقلابی در سیستان و بلوچستان ،اظهار داشت:" دیروز (جمعه سی دی ماه ) با وجود تمام مانع‌تراشی ها و ترس...

یدی بلدی، چالش دموکراسی خواهان با استبداد حاکم، در کلاب هاوس هماد (۲۴ دی ۱۴۰۱)

یدی بلدی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۴ دی ۱۴۰۱ ، در مورد چالش دموکراسی خواهان با  استبداد حاکم ، دو تحول سالهای ۳۲ و ۵۷ را رنجی که بر مردم ایران...

سپهرداد گرگین، چالش دموکراسی خواهان با استبداد حاکم، در کلاب هاوس هماد (۲۴ دی ۱۴۰۱)

سپهرداد گرگین ،در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۴ دی ۱۴۰۱ ، در مورد چالش دموکراسی خواهان با  استبداد حاکم با اشاره به برخی از آمار و ارقام ،اظهار داشت:" مسئله ی نا آگاهی سیاسی...

رضا بدیعی، نهادینه شدن دموکراسی، در کلاب هاوس هماد (۲۴ دی ۱۴۰۱)

رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۴ دی ۱۴۰۱ ، در مورد نهادینه شدن دموکراسی ،اظهار داشت:"  نگاهی به گذشته نشان می دهد بیگانگانی که منافع در استبداد دارند بیکار نمی...

رضا بدیعی، استمرار استبداد، در کلاب هاوس هماد (۲۴ دی ۱۴۰۱)

رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۴ دی ۱۴۰۱ ، در مورد استمرار استبداد ،اظهار داشت:"  ما همراهان مردم ایران نمی‌خواهیم بار دیگر تحت تسلط خارجی ها چه آمریکا ،  روسیه...

رضا بدیعی، انقلاب ۵۷، استمرار استبداد، در کلاب هاوس هماد (۲۴ دی ۱۴۰۱)

رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۴ دی ۱۴۰۱ ، در مورد انقلاب ۵۷،اظهار داشت:" انقلاب ۵۷ گرچه انقلاب بود اما به هدفش نرسید و ناکام ماند و آن هم به...

جاسم، چالش دموکراسی خواهان، در کلاب هاوس هماد (۲۴ دی ۱۴۰۱)

جاسم ،در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۴ دی ۱۴۰۱ ، در مورد چالش دموکراسی خواهان ،اظهار داشت:" بزرگترین مانع و چالش برای استقرار دموکراسی عدم توجه به حقوق فردی انسانی و کسانی...

بهمن بامداد، چالش دموکراسی خواهان با استبداد حاکم، در کلاب هاوس هماد (۲۴ دی ۱۴۰۱)

بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۲۴ دی ۱۴۰۱ ، در مورد چالش دموکراسی خواهان با  استبداد حاکم ،اظهار داشت:" نکته‌ای که در این ۴۴ سال اخیر ما با آن درگیر...

یدی بلدی، نقاط اشتراک و افتراق انقلاب ناکام ۵۷ با انقلاب نوین، درکلاب هاوس هماد (۱۷ دی ۱۴۰۱)

یدی بلدی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱۷دی ۱۴۰۱ ، نقاط اشتراک و افتراق انقلاب ناکام ۵۷ با انقلاب نوین ،اظهار داشت:" در آن زمان مبارزات با محوریت ضد امپریالیستی بود...

منصور فرهنگ، همراهی با مبارزات آزادی خواهانه و دادخواهانه، در کلاب هاوس هماد (۱۷ دی ۱۴۰۱)

منصور فرهنگ در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱۷دی ۱۴۰۱ ،درباره همراهی با مبارزات آزادی خواهانه و دادخواهانه ،اظهار داشت:" اختلافات درونی این رژیم روز به روز در حال گسترش است و...

منصور فرهنگ، نقاط اشتراک و افتراق انقلاب ناکام ۵۷ با انقلاب نوین، درکلاب هاوس هماد (۱۷ دی ۱۴۰۱)

منصور فرهنگ در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱۷دی ۱۴۰۱  درباره نقاط اشتراک و افتراق انقلاب ناکام ۵۷ با انقلاب نوین ،اظهار داشت:" نکته‌ای که باید به آن واقعاً توجه کرد ،...

رضا بدیعی، ریشه های انقلاب نوین برای آزادیخواهی، در کلاب هاوس هماد (۱۷ دی ۱۴۰۱)

رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱۷دی ۱۴۰۱ ،درباره ریشه های انقلاب نوین برای آزادیخواهی،اظهار داشت:" اکنون انقلاب به مرحله ی  اعتلایش رسیده است." https://youtu.be/6B-Ttxuw7AY این مبارز دموکراسی‌خواه ، با اشاره به...

بهمن بامداد، نقاط اشتراک و افتراق انقلاب ناکام ۵۷ با انقلاب نوین، بخش دوم، در کلاب هاوس هماد (۱۷ دی ۱۴۰۱)

بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران) ، ۱۷دی ۱۴۰۱ ، نقاط اشتراک و افتراق انقلاب ناکام ۵۷ با انقلاب نوین ،اظهار داشت:" نکته ای که بسیاری به آن توجه نمی...

بهمن بامداد، نقاط اشتراک و افتراق انقلاب ناکام ۵۷ با انقلاب نوین، بخش اول، در کلاب هاوس هماد (۱۷ دی ۱۴۰۱)

بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد ( همراهان مردم ایران) ، ۱۷دی ۱۴۰۱ ، نقاط اشتراک و افتراق انقلاب ناکام ۵۷ با انقلاب نوین ،اظهار داشت:" نکته ای که بسیاری به آن توجه نمی...

منصور اسانلو، همراهی با انقلاب نوین، برای گذار از سیستم جنایتکار، در کلاب هاوس هماد (۱۰ دی ۱۴۰۱)

منصور اسانلو در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱۰ دی ۱۴۰۱، همراهی با انقلاب نوین،برای گذار از سیستم جنایتکار ،اظهار داشت:" همه انقلابهای پیروزمند جهان و همه اتفاق هایی که نتایج مهمی...

منصور اسانلو، ماهیت نظام دموکراتیک و چگونگی اندیشه و رفتار دموکراتیک، در کلاب هاوس هماد (۱۰ دی ۱۴۰۱)

منصور اسانلو در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱۰ دی ۱۴۰۱،درباره ماهیت نظام دموکراتیک و چگونگی اندیشه و رفتار دموکراتیک ،اظهار داشت:" رفتار دموکراتیک طبیعتاً از نوعی اندیشه دموکراتیک بر می آید...

رضا بدیعی، گذار از سیستم جنایتکار، وظیفه ی مبارزاتی روشنفکران و پژوهشگران، در کلاب هاوس هماد (۱۰ دی ۱۴۰۱)

رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱۰ دی ۱۴۰۱،درباره گذار از سیستم جنایتکار ، وظیفه ی مبارزاتی روشنفکران و پژوهشگران ،اظهار داشت:" مشکل اصلی ما استبداد دیرپای است . حتی...

رضا بدیعی، همراهی با انقلاب نوین، برای گذار از سیستم جنایتکار، درکلاب هاوس هماد (۱۰ دی ۱۴۰۱)

رضا بدیعی در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۱۰ دی ۱۴۰۱،درباره همراهی با انقلاب نوین،برای گذار از سیستم جنایتکار ،اظهار داشت:" ۴ سال از "بیانیه ۱۴ " که اقدامی شایسته و بایسته...