تجربه یک زندانی سیاسی سابق نجات یافته از تیرباران‌های سال ۶۷

محمدرضا آشوغ، زندانی سیاسی سابق که سال ۶۷ در دادگاهی چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده بود و توانست روزی که او را برای اعدام می‌بردند از پنجره خودرو فرار کند.
وی اکنون از تجربه‌‌ی آن زمانش صحبت می‌کند.

محمد رضا آشوغ در گفتگویی با اخبار روز اینگونه خود را معرفی می‌کند: «تکنسین مهندسی بهداشت و کنترل مواد غذایی که در سال سوم دستگیر شدم . اولین بار در سال ١۳۶۰ بازداشت و به دوسال حبس و ١۰ سال حبس تعلیقی محکوم شدم و تا سال ١۳۶۲ در زندان بودم .
دومین بار اواخر سال ۶۴ دستگیر و به ده سال حبس محکوم شدم . در ۹ مرداد سال ۶۷ بدون محاکمه و حتی بدون رعایت موازین حقوقی و قضایی پوسیده ی مربوط به رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی – و قوانین قضایی بین المللی- بدون جرم جدیدی ، به اعدام محکوم شدم و سحرگاه ۱۱ مرداد، در دو قدمی مرگ، از جوخه ی تیرباران گریختم.»

محمدرضا آشوغ در مصاحبه‌ای با تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی از تجربه فرار خود در ساعات پیش از اعدام جوخه تیرباران می‌گوید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 − سیزده =