پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ تهران ۱۵:۱۵

کلیدواژه: آوارگی کردهای شمال سوریه