کلیدواژه: اتحاد دموکراسی خواهان

بهمن بامداد،اتحاد دموکراسی خواهان، زندانیان سیاسی،کلاب هاوس هماد (۵ شهریور۱۴۰۱)

https://youtu.be/UyPIpsN_Czw بهمن بامداد در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) در۵ شهریور۱۴۰۱، در مورد اتحاد دموکراسی خواهان اظهار داشت:" برای برون رفت از این بن بست ما به همگرایی ، نیاز داریم. تمام نیروهایی که...

رژیم ایران همواره تلاش کرده است که در میان مخالفین خود تفرقه و نفاق ایجاد کند.

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال است. این مجموعه برای استقرار دموکراسی و داد تلاش،...