کلیدواژه: اتمام مرخصی

اسماعیل عبدی با اتمام دوران مرخصی به زندان بازگشت

اسماعیل عبدی، معلم و عضو هیات‌ مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران، که روز شنبه ۱۸ خردادماه سال ۱۳۹۸، به مرخصی آمده بود با اتمام ایام مرخصی، به زندان اوین بازگشت. به گزارش گذار، اسماعیل عبدی،...