دوشنبه 27 می 2024 تهران 21:59

کلیدواژه: اخبار هفتگی نقض حقوق بشر

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در ایران؛ شنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹ (۱ تیرماه ۱۳۹۸)

داریوش عدیم، روز شنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹ (۱ تیرماه ۱۳۹۸) گزارشی از برخی وقایع یک هفته اخیر و موارد نقض حقوق بشر در ایران را ارائه داد. اعتصاب غذای نازنین زاغری در زندان اوین و...