شنبه 15 ژوئن 2024 تهران 18:25

کلیدواژه: استبداد قاجاریه

کلاب هاوس هماد،(۵ فروردین ۱۴۰۲)

رضا بدیعی، آلترناتیو خارج از کشور ،درکلاب هاوس هماد،(۵ فروردین ۱۴۰۲)

https://youtu.be/jk0H_M6-47s رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۵ فروردین ۱۴۰۲ ، در مورد آلترناتیو خارج از کشور،اظهار داشت:" استبداد جنایتکار حاکم دنباله استبداد پهلوی هاست که خود پهلوی‌ها هم دنباله استبداد قاجاریه...