چهارشنبه 17 آوریل 2024 تهران 22:35

کلیدواژه: استقرار دموکراسی در ایران

بهرام مشیری

بهرام مشیری – زمینه های تاریخی استبداد و موانع استقرار دموکراسی در ایران

https://www.youtube.com/watch?v=z7osb79F1IQ چرا ۱۱۵ سال پس از انقلاب مشروطه همچنان درگیر استبداد هستیم؟ موانع استقرار و نهادینه شدن دموکراسی در ایران چیست ؟ روز شنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۲ - ۷ اصفند ۱۴۰۰ به همراه بهرام مشیری...

موانعی که در فرآیند جنبش های مدنی وجود دارد

https://youtu.be/mZJa1wFLkHI در این بخش از برنامه همراهان مردم ایران نظرات میهمانان و همراهان را برای استقرار دموکراسی در ایران خواهیم شنید - شنبه ۸ ژانویه ۲۰۲۲ - ۱۸ دی ۱۴۰۰