دوشنبه 24 ژوئن 2024 تهران 22:21

کلیدواژه: اعتراضات مردمی

اعتراض ها فراگیر می‌شود

https://www.youtube.com/watch?v=kXeIXtT899s&t=101s مردم هر روز ناراضی‌ ها بیشتر میشود و اعتراضات مردمی از اقشار و اصناف مختلف در سراسر کشور در حال گسترش میباشد. توده های مردم و به ویژه فرودستان برای تحقق » نیازهای ابتدایی...