شنبه 2 مارس 2024 تهران 06:52

کلیدواژه: اعتصاب غذای یوسف ندرخانی

اعتصاب غذای کشیش زندانی

یوسف ندرخانی، کشیش زندانی در زندان اوین، از روز دوشنبه ۱ مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای این زندانی در اعتراض به وضعیت تعلیقی تحصیل فرزندانش و امتناع مدارس از ثبت...