چهارشنبه 22 می 2024 تهران 18:16

کلیدواژه: بابک فرزام کنشگر سیاسی چپ و فعال کارگری

فعال سازی مکانیسم ماشه و چشم انداز سیاسی آینده ایران – بابک فرزام

در برنامه این هفته گفتمان چپ؛ «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار به همراه «بابک فرزام» کنشگر سیاسی چپ و فعال کارگری، در خصوص فعال سازی مکانیسم ماشه و چشم انداز سیاسی آینده ایران به...