شنبه 13 جولای 2024 تهران 14:06

کلیدواژه: بخش 1

مختار زارعی، انتخابات و گذار به دموکراسی- بخش اول

مختار زارعی روزنامه نگار اهل سنندج در چند نوشتار به موضوعات "انتخابات" و "گذار به دموکراسی" در ایران اشاره کرده است. بخش اول در ایران بە طور متوسط سالی یک بار انتخابات برگزار میشود. از پنجاه...