پنج‌شنبه 21 سپتامبر 2023 تهران 12:23

کلیدواژه: بررسی مشکلات زنان و کودکان پناهجوی ایرانی در ترکیه

گفتگوی ویژه با سه زن پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه در خصوص مشکلات زنان و کودکان

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، به بررسی مشکلات زنان و کودکان پناهجوی ایرانی در ترکیه پرداخته می شود. این هفته با حضور میهمانان برنامه؛...