سه‌شنبه 25 ژوئن 2024 تهران 07:46

کلیدواژه: برنامه فر اسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد

مرور اخبار هفتگی و بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران به زبان کردی – یداله بلدی، جامعه‌شناس

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، «یداله بلدی»، جامعه شناس و کنشگر سیاسی، به مرور و تفسیر اخبار هفته اخیر به زبان کُردی پرداخت. شرایط بحرانی شیوع کرونا در ایران، گسترش...

تفاوت و ویژگی های مشترک زحمتکشان و طبقه کارگر و لزوم رهبری طبقه کارگر

برنامه فر اسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، در چارچوب گفتمان نوین چپ؛ اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیزم علمی به تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت...