کلیدواژه: برگزارکنندگان

مراسم یادبود جانباختگان آبان مقابل دادگاه حمید نوری

شماری از ایرانیان مقیم سوئد، در اقدامی نمادین، مراسم یادبود جانباختگان آبان ٩٨ را روبروی دادگاه محل محاکمه حمید نوری یکی از عاملان اعدام‌های سال ۶٧ برگزار کردند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛...