یکشنبه 3 مارس 2024 تهران 03:15

کلیدواژه: بیانیه شماره یک

شورای پیگیری مطالبات مردمی، با انتشار بیانیه ای خواستار ایجاد تغییرات اساسی در قوانین و ساختار نهادهای شد

«شورای پیگیری مطالبات مردمی»، با انتشار دو بیانیه خواستار ایجاد تغییرات اساسی در قوانین و ساختار نهادهای نظام و اصلاحات در آنها شد. متن کامل بیانیه ی شمار ه یک «شورای پیگیری مطالبات مردمی»به این...