چهارشنبه 4 اکتبر 2023 تهران 16:55

کلیدواژه: بیماری سهیل عربی

عدم اعزام سهیل عربی به بیمارستان

روز جاری سهیل عربی، زندانی عقیدتی زندان اوین علیرغم تعیین وقت قبلی با بهانه تراشی مسئولین زندان به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان و عدم قبول دستبند و پابند و همچنین عدم تقبل...