کلیدواژه: بی عدالتی در پرداخت کارانه

اعتراض جمعی از کارکنان هلدینگ خلیج فارس نسبت به بی عدالتی در پرداخت کارانه

جمعی از کارکنان هلدینگ خلیج فارس با حضور در دفتر معاون پشتیبانی و سرمایه گذاری این شرکت که مدیریت مالی نیز زیر نظر وی اداره می‌شود نسبت به بی عدالتی‌های صورت گرفته در رابطه...