چهارشنبه 22 می 2024 تهران 18:33

کلیدواژه: تاریخ مبارزات مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی

انقلاب مشروطه در ایران همان چیزی را می‌خواست که در کشورهای پیشرفته کنونی برقرار است.

همایش همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد؛ یک‌شنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰ برابر با دوم آذر ماه ۱۳۹۹. در بخش دوم همایش، "امیرحسین لادن" پژوهشگر، فعال اجتماعی و سیاسی در رابطه با...