سه‌شنبه 21 می 2024 تهران 08:05

کلیدواژه: تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل ساختمان فرمانداری شوش

کارگران نیشکر هفت‌تپه مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند

کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند و خواستار خلع ید از مالک بخش خصوصی، بازگشت به کار کارگران اخراج شده و پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند. کارگران نیشکر...