سه‌شنبه 28 می 2024 تهران 16:09

کلیدواژه: جمال واعظ پور

گفتمان نوین چپ؛ بررسی و نقد نظرات بحران جهانی سرمایه

در این برنامه در رابطه با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی دنیا و بالاخص در ارتباط با بررسی و نقد نظرات بحران جهانی سرمایه گفتگو شده است. در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد،...

گفتمان نوین چپ؛ جوهر نظریات توماس پکیتی و نقدهای طرح شده بر آن

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، گفتمان نوین چپ؛ اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیزم علمی در خصوص تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت از...

گفتمان چپ؛ نظرات پیکتی درباره اختلاف طبقاتی و حل بحران جهانی سرمایه داری

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، گفتمان نوین چپ؛ اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیزم علمی به تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت از بحران...

تحلیل کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم نوشته توماس پیکتی

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، گفتمان نوین چپ؛ اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیزم علمی به تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت از بحران...