گفتمان نوین چپ؛ بررسی و نقد نظرات بحران جهانی سرمایه

در این برنامه در رابطه با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی دنیا و بالاخص در ارتباط با بررسی و نقد نظرات بحران جهانی سرمایه گفتگو شده است.

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، گفتمان نوین چپ؛ اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیزم علمی به تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت از بحران استبداد حاکم بر ایران می‌پردازند.

در ادامه فایل تصویری مربوط به این گفتگو در نشست سراسری فراسوی گذار آمده است. فایل‌های مربوطه را می توانید در شبکه های اجتماعی سامانه گذار نیز دنبال کنید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

سه × یک =