پنج‌شنبه 18 جولای 2024 تهران 13:59

کلیدواژه: جنبش های مطالباتی

جنبش های مطالباتی باعث تغییرات ساختاری حاکمیت می‌شوند

https://www.youtube.com/watch?v=WfqDUB_ZMao حکومت جمهوری اسلامی چون از درون فاسد است و ذات مستبد دارد به زودی فرود میپاشد . و قبل از فروپاشی محتوم نظام باید جنبش های مطالباتی مردم به هم بپیوندند تا با کمک...