دوشنبه 22 جولای 2024 تهران 18:24

کلیدواژه: حسن رشیدی

حسن رشیدی زندانی عقیدتی-سیاسی سنی مذهب در زندان رجایی‌شهر کرج دست به اعتصاب غذا زد

حسن رشیدی، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج دست به اعتصاب غذا زد. حسن رشیدی، زندانی عقیدتی-سیاسی سنی مذهب که ۳ سال از دوران محکومیت ۵ ساله‌اش را پشت سر گذاشته‌است، به دلیل...