چهارشنبه 19 ژوئن 2024 تهران 07:31

کلیدواژه: حضور روحانی در دانشگاه تهران

بیانیه فعالین صنفی دانشگاه تهران در اعتراض به حضور نمایشی روحانی در دانشگاه

فعالین صنفی دانشگاه تهران در پی حضور نمایشی حسن روحانی در دانشگاه تهران بیانیه ای منتشرکردند. در ادامه متن کامل این بیانیه آمده است: تفاوتی ندارد کدامیک از صاحب منصبان پشت درهای بسته سالن های همایش...