چهارشنبه 4 اکتبر 2023 تهران 16:49

کلیدواژه: حکومتها استبدادی

همایش همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد؛ گفتگوی “رضا بدیعی” با “عمر مینایی” -یک‌شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰

در بخش اول همایش، "رضا بدیعی" مدیر سامانه گذار اظهار نمودند که؛ با توجه به شرایط نابسامان فعلی که کشور ما را در آستانه فروپاشی قرار داده است دیگر صحبت از افشا و فسادی...