چهارشنبه 19 ژوئن 2024 تهران 07:40

کلیدواژه: حکومت اقتدار گرا

همراهان مردم ایران

در حکومت اقتدار گرا همه مسائل سیاسی است

https://www.youtube.com/watch?v=iW2aju9SwG8 هر نظامی که خود را لیبرال بداند اما در عمل غیر از آن رفتار میکند نمیشود آن را لیبرالیسم دانست. برنامه همراهان مردم - روز شنبه ۱۹ مارس ۲۰۲۲ - ۲۸ اسفند ۱۴۰۰