چهارشنبه 29 نوامبر 2023 تهران 13:01

کلیدواژه: درخواست پروین محمدی برای انتقال به زندان اوین

رد درخواست پروین محمدی برای انتقال به زندان اوین

درخواست انتقال «پروین محمدی» نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به زندان اوین رد شد. خانم محمدی که از روز ۱۶ آذرماه در زندان کچویی کرج در حال تحمل دوران حکم یکسال...