دوشنبه 27 می 2024 تهران 22:40

کلیدواژه: دوران پناهجویی

گفتگوی ویژه با پناهجویان ایرانی ساکن ترکیه در خصوص مسائل و مشکلات دوران پناهجویی

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، به بررسی مشکلات پناهجویان ایرانی درخارج از ایران پرداخته می شود. این هفته «عمر مینایی»، فعال کارگری و سخنگوی...