چهارشنبه 29 نوامبر 2023 تهران 11:23

کلیدواژه: راهکارهای رسیدن به جامعه دموکراسی و داد

جنبش کارگری و راهکارهای رسیدن به جامعه دموکراسی و داد – عمر مینایی فعال کارگری

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد این هفته، «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار به همراه میهمان برنامه به بررسی جنبش کارگری و راهکارهای رسیدن به جامعه دموکراسی و داد پرداختند. میهمان...