جنبش کارگری و راهکارهای رسیدن به جامعه دموکراسی و داد – عمر مینایی فعال کارگری

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد این هفته، «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار به همراه میهمان برنامه به بررسی جنبش کارگری و راهکارهای رسیدن به جامعه دموکراسی و داد پرداختند.

میهمان برنامه؛ «عمر مینایی»، فعال کارگری و پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه در رابطه با دیدگاهها و چهارچوبهای فکری تشکلات جنبش کارگری و راهکارهای رسیدن به جامعه دموکراسی و داد صحبت هایی ایراد کرد.

فایل تصویری گفتگوی جنبش کارگری و راهکارهای رسیدن به جامعه دموکراسی و داد در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد در شبکه های اجتماعی سامانه گذار قابل دسترسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × 2 =