گفتگو با پناهجوی ایرانی فعال حقوق زنان و کودکان ساکن ترکیه در خصوص مسائل و مشکلات دوران پناهجویی

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، به بررسی مشکلات پناهجویان ایرانی درخارج از ایران پرداخته می شود.

این هفته با حضور میهمان برنامه؛ خانم مهسا، فعال حقوق زنان و کودکان و عضو کمیسیون دفاع از حقوق زنان و کودکان در شورای همبستگی پناهجویان ایرانی در ترکیه در رابطه با فعالیت های شورا و شرایط و مشکلات پناهجویان بلاخص زنان و کودکان گفتگویی انجام شد.

فایل تصویری گفتگوی بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد در شبکه های اجتماعی سامانه گذار قابل دسترسی است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده + 14 =