دوشنبه 15 جولای 2024 تهران 11:24

کلیدواژه: رفراندوم فروردین ۱۳۵۸

کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)

رضا بدیعی، سالگرد بزرگترین خدعه جمهوری اسلامی- رفراندوم فروردین ۱۳۵۸، در کلاب هاوس هماد، (۵ فروردین ۱۴۰۲)

https://youtu.be/CorJ1ODt5EE رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران)، ۵ فروردین ۱۴۰۲ ، در مورد رفراندوم ۱۲ فروردین سال ۵۸ ،اظهار داشت:" رفراندوم زمانی صورت گرفت که کنترل کامل دولت با بند و بست...